Utleggshåndtering
i en app!

Utlegg | Kortkjøp | Kost og losji | Kjøregodtgjørelse

Den ledende utleggsløsningen som forenkler håndteringen av alle utlegg og reiseregninger. En automatisert og digital løsning som fungerer med alle kort, regnskaps- og lønnssystemer.

Companyexpense app
Vi automatiserer utleggshåndtering for

20 000 bedrifter

Companyexpense
Companyexpense

Utleggshåndtering – slik det skal være!

}

Effektivt

La Companyexpense gjøre jobben! Bruk tid på kjernevirksomheten din i stedet for på administrasjon.

Automatisert

En automatisert og sømløs arbeidsflyt for utlegg og reiseregninger – med full kontroll.

Fremtidssikret

En fremtidssikret og fleksibel løsning, uavhengig av hvilke kort-, regnskaps- eller lønnssystemer dere bruker.
Companyexpense app

Vi gjør jobben for dere!

Companyexpense reduserer tidkrevende og administrativt arbeid for alle i bedriften. Og hjelper medarbeiderne med å gjøre ting riktig, forenkler attesteringen, holder styr på gjeldende regler og bokfører automatisk.

R
Utlegg og representasjon
R
Kost, losji og kjøregodtgjørelse
R
Koble til private kort og firmakort
R
Tilpasset lokale lover og regler
R
Fungerer med alle regnskaps- og lønnssystemer
R
Analyse og statistikk
R
Utlegg og representasjon
R
Kost, losji og kjøregodtgjørelse
R
Koble til private kort og firmakort
R
Tilpasset lokale lover og regler
R
Fungerer med alle regnskaps- og lønnssystemer
R
Analyse og statistikk
Companyexpense app
Ny kjøregodtgjørelse Companyexpense app
Companyexpense utlägg

Våre kunder og partnere

WSP Sverige
WSP Sverige

«Med Companyexpense har vi sikret og effektivisert håndteringen av kvitteringer og utlegg for ca. 3600 ansatte.»

Cristian Escobedo, systemansvarlig, WSP Sverige

Vil du vite mer?